مهاجرت به نرم افزارهای آزاد متن-باز

اطلاعات دوره

نام دوره: مهاجرت به نرم افزارهای آزاد متن-باز

مدت دوره: 16 ساعت

نحوه برگزاری: حضوری

هزینه دوره: 900.000 ریال

هدف دوره:

          -بومی‌سازی نرم‌افزارها در تمامی سطوح و بهبود کسب و کار حوزه نرم‌افزار

مخاطبین دوره:

          -مدیران و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات

          -مدیران و کارشناسان حوزه طراحی و توسعه برنامه‌های کاربردی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

          -کارشناسان پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

          -مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات بر اساس حوزه تخصصی خود (سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه و ...)

سرفصل‌های دوره

چارچوب کلی مهاجرت به نرم‌افزارهای آزاد/متن باز و زیرساخت‌های لازم

معرفی و آشنایی با طرح مهاجرت به نرم‌افزارهای بومی و آزاد/متن باز

معرفی طرح عملیاتی مهاجرت و دوران گذر