رایانش ابری

اطلاعات دوره

نام دوره: رایانش ابری

مدت دوره: 8 ساعت

نحوه برگزاری: حضوری

هزینه دوره: 460.000 ریال

هدف دوره:

          -فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه‌ها از طریق شبکه

مخاطبین دوره:

          -مدیران فناوری اطلاعات، کارشناسان شبکه و امنیت

سرفصل‌های دوره

آشنایی با مفاهیم رایانش ابری

مزایا و معایب ناشی از رایانش ابری و خدمات مبتنی بر آن

چارچوب به کارگیری و استفاده از خدمات رایانش ابری

مبانی امنیت در رایانش ابری