مدیریت خدمات فاوا

اطلاعات دوره

دوره: مدیریت خدمات فاوا و ITIL

مدت دوره: 12 ساعت

نحوه برگزاری: حضوری

هزینه دوره: 550.000 ریال

هدف دوره:

          -استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

مخاطبین دوره:

          -مدیران و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی و کنترل فناوری اطلاعات

          -کارشناسان پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

سرفصل‌های دوره

اصول و مفاهیم مدیریت خدمات فاوا

معرفی چارچوب ITIL

بررسی فرآیندهای ITIL