مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

اطلاعات دوره

نام دوره: مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

مدت دوره: 14 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 400.000 ریال

هدف دوره:

          -بهبود محیط کسب و کار دولت با استفاده از فناوری اطلاعات

مخاطبین دوره:

          -کارکنان تمامی بخش‌های سازمان به غیر از فناوری اطلاعات

سرفصل‌های دوره

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

مدیریت فرآیندهای سازمانی

آشنایی با مدیریت دانش