دولت الکترونیکی

اطلاعات دوره

نام دوره: دولت الکترونیکی

مدت دوره: 8 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 340.000 ریال

هدف دوره:

          - فراهم آوردن الزامات نظام اداری الکترونیک

          - ارتقا کارایی، اثربخشی، شفافیت تبادلات و تعاملات اطلاعاتی دولت در راستای رضایتمندی مردم

مخاطبین دوره: 

          -معاونین وزارتخانه‌ها، روسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل شرکت‌های دولتی، مدیران کل دستگاه‌ها در استان‌ها

سرفصل‌های دوره

آشنایی با مفهوم دولت الکترونیکی

بیان مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی

تشریح گونه‌ها و مدل‌های مختلف دولت الکترونیکی

آمادگی الکترونیکی

ذکر محدودیت‌ها و موانع توسعه دولت الکترونیکی

آشنایی با قوانین بالادستی در حوزه دولت الکترونیکی

آشنایی با کاربردها، نوآوری‌ها و نقش فناوری اطلاعات