ثبت نام

نکات مهم قبل از ثبت نام

1. درصورت ثبت نام گروهی فرم شماره یک (ویژه ثبت نام سازمان‌ها، ادارات، نهادها، دستگاه‌های اجرایی و ...)، و در غیر اینصورت برای ثبت نام فردی فرم شماره دو را تکمیل نمایید.

2. خواهشمند است در فرم شماره یک مشخصات رابط آموزشی برای هماهنگی‌های بعدی با دقت تکمیل گردد.

3. برای ثبت نام گروهی توسط سازمان‌ها، اداره‌ها، شرکت‌ها و یا دستگاه‌های اجرایی، اسامی فراگیران میبایستی در قالب فایل اکسل حاوی نام و نام خانوادگی، کدملی و دوره های درخواستی در قسمت اسامی فراگیران بارگزاری گردد. ( فایل نمونه اکسل)

4. پس از ثبت نام حداکثر ظرف 24 ساعت،  جهت هماهنگی شروع دوره تماس گرفته خواهد شد.