مفاهیم و کلیات دولت اکترونیک

اطلاعات دوره

نام دوره: مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

مدت دوره: 8 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 230.000 ریال

هدف دوره:

          -اجرایی نمودن و تحقق اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن

مخاطبین دوره:

          -کارکنان تمامی بخش‌های سازمان به غیر از فناوری اطلاعات

سرفصل‌های دوره

*آشنایی با دولت الکترونیک

*آشنایی با مدل‌های توسعه دولت الکترونیکی

*آشنایی با تقشه راه دولت الکترونیک ج.ا.ا

*کاربردها و نوآوری‌ها