اطلاعات دوره

نام دوره: ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

مدت دوره: 6 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 130.000 ریال

هدف دوره: شرکت کنندگاه در پایان این دوره:

          - با آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تکالیف دستگاه‌های اجرایی دراین خصوص آشنا خواهند شد.

          - با انواع طبقه‌بندی فساد اداری و انواع پیامدهای سلامت اداری و عوامل موثر بر ارتقاء سلامت اداری آشنا خواهند شد.

 

سرفصل‌های دوره

تشریح آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه

تکالیف دستگاه‌های اجرایی کشور در خصوص آیین‌نامه مذکور

اخلاق در آموزه‌ها و ارزش های دینی و ویژگی‌های اخلاقی کارگزاران

تعاریف، طبقه‌بندی نظری فساد اداری و ابعاد آن

پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و ... سلامت اداری

عوامل موثر در ارتقا سلامت اداری

برنامه‌ریزی برای ارتقا شفافیت و سلامت اداری

ابعاد حقوقی فساد اداری

مطالعات تطبیقی فساد اداری