اطلاعات دوره

نام دوره: آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه

مدت دوره: 6 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 130.000ریال

هدف دوره: فراگیران در پایان این دوره:

          - انواع حوادث طبیعی و غیرمترقبه و ویژگی‌های این گونه حوادث و نحوه تقسیم‌بندی آن‌ها آشنا خواهند شد.

          -راه‌های مناسب امدادرسانی و کاهش تلفات و نحوه پناه گرفتن در هر یک از حوادث طبیعی و غیرمترقبه آشنا خواهند شد.

 

سرفصل‌های دوره

تعریف حوادث طبیعی و غیرمترقبه

تعریف زلزله، سیل و ...

تعریف اصطلاحات کانون زلزله، گسل، اشتقاق قاره، کمربند زلزله و ...

طبقه‌بندی زمین لرزه‌ها و خطرات ناشی از هر کدام

امواج  و کانون زمین لرزه

شدت زمین لرزه و دور بازگشت آن

عوامل موثر در ایجاد خسارت زمین لرزه

راه‌های مناسب امداد رسانی و کاهش تلفات در زمین لرزه

نحوه پناه گرفتن به هنگام زمین لرزه و دیگر حوادث غیرمترقبه

تعریف سیل و عوامل ایجاد کننده  و تشدید کننده

نحوه پناه گرفتن به هنگام سیل و امدادرسانی

راه‌های تقلیل خسارت سیل

روش‌های مقابله با جریان سیل

حرکت در دامنه‌ها و شکل‌های مختلف آن و رسوبات

ریزش‌ها و جریان‌ها