اطلاعات دوره

نام دوره: فن بیان و آئین سخنوری

مدت دوره: 12 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 270.000 ریال

هدف دوره:

          - آشنا ساختن فراگیران با اصول و فنون سخنوری و ارائه گفتاری فصیح و بلیغ

 

سرفصل‌های دوره

تعاریف سخنوری، تاریخچه سخنوری در ایران و جهان

فصاحت و بلاغت و نقش آن و سایر علوم ادبی در خطابه

مراحل آفرینش سخن

عوامل اصلی سخنوری

انواع سخن

انواع گفتار

مراحل سه گانه سخن

شیوه هایی برای خوب گفتن