اطلاعات دوره

نام دوره: روابط سالم زوجین

مدت دوره: 8 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 180.000ریال

هدف دوره:

          - ارتقا سطح آگاهی زوج های جوان به منظور شکل گیری و استوارسازی نظام خانواده

مخاطبان:

           -کلیه کارکنان دستگاه‌های دولتی که کمتر از پنج سال از زندگی مشترک آن ها گذشته باشد.

 

سرفصل‌های دوره

شایعترین علل تعارضات در روابط زوجین از منظر پزشکی

بررسی اختلالات جسمی و روحی زوجین از منظر پزشکی

نقش ماهواره، اینترنت و فیلم های پرنو در فروپاشی خانواده