اطلاعات دوره

نام دوره: کارآفرینی

مدت دوره: 6 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 130.000 ریال

هدف دوره:

          - شرکت کنندگان در پایان دوره با اصول و مبانی کارآفرینی، راهکارهای توسعه سازمانی و مولفه‌های تاثیرگذار بر کارآفرینی آشنا خواهند شد.

 

سرفصل‌های دوره

مفاهیم و مبانی نظری کارآفرینی
کارآفرینی و نقش آن در حل مسئله و خلاقیت
کارآفرینی سازمانی و سازمان کارآفرین
کارآفرینی و برنامه های کسب و کار
کارآفرینی، بهبود شیوه های مدیریتی و ارزش آفرینی در سازمان
مدیریت توسعه کارآفرینی و منابع انسانی
راهکارهای توسعه کارآفرینی
کارآفرینی و فناوری اطلاعات
کارآفرینی و توسعه بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط
فرصت ها و چالش های پیشروی کارآفرینی