اطلاعات دوره

نام دوره: آئین دادرسی مدنی

مدت دوره: 12 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 270.000 ریال

هدف دوره:

          - آشنایی با آخرین تحولات قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی

 

سرفصل‌های دوره

تعریف و هدف آئین دارسی مدنی
منابع آئین دادرسی مدنی
تفاوت آئین دادرسی مدنی و کیفری
تفاوت قوانین مدنی با آئین دادرسی مدنی
دارسی مدنی (مفاهیم کلی، مراحل و اصول کلی دادرسی)
ادله اثبات دعوی در دادگاه مدنی
احراز و کالت در امور حقوقی
سازمان، تشکیلات، صلاحیت دادگاه های حقوقی