لیست دوره‌های کامپیوتر

لیست دوره‌های کامپیوتر

ثبت نام نحوه برگزاری هزینه دوره - ریال مدت دوره - ساعت نام دوره ردیف
الکترونیکی 450.000 20 اصول بهینه سازی سایت-SEO 1
الکترونیکی 680.000 30 زبان برنامه نویسی ++c 2
الکترونیکی 680.000 30 طراحی وب سایت 3
الکترونیکی 680.000 20 آشنایی با اصول تبلیغات اینترنتی 4
الکترونیکی 680.000 20 آموزشی کاربری اینترنت 5
الکترونیکی 680.000 30 آشنایی با سیستم عامل لینوکس 6
الکترونیکی 450.000 20 مدیریت فناوری اطلاعات(IT) 7
الکترونیکی 680.000 30 نقش فناوری اطلاعات در کسب و کار وب 8
الکترونیکی 270.000 12 ویندوز 7 مقدماتی 9
الکترونیکی2 450.000 20 اسمبل و ارتقاء کامپیوترهای شخصی 10