چهار گام آموزش مجازی

گام چهارم : دریافت گواهینامه

تبریک! شما موفق به کسب گواهینامه معتبر شدید

گام سوم: ارزیابی

شرکت در آزمون الکترونکی پایانی دوره

گام دوم: آموزش

مطالعه محتوی چندرسانه‌ای تدوین شده برای دوره مورد نظر و شرکت در کلاس های آنلاین هر دوره

گام اول: ثبت نام

آنلاین ثبت نام نموده و دوره‌های مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ثبت نام

به خانواده بزرگ جهاد دانشگاهی بپیوندید